Re: Người bn VN thiếu thnh thật hay tuỳ người ???


Posted by Hải u ++ ..73..174.114 on Mar 11, 2019 at 13:23:16:

In Reply to: Re: Người bn VN thiếu thnh thật hay tuỳ người ??? posted by Hải u on Mar 11, 2019 at 12:57:54:

Việc ny l tạo phước chứ hong phải Đức

HA viết trậtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]