Đng Trng Hạ Thảo


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 10:04:33:

cứ nghe đi VN quảng co hoặc trn youtube quảng co thuốc Đng Trng Hạ Thảo chửa b bịnh .... đừng tin nha b con ...

m chồng tuần truc thấy cn khoẻ ... chị chồng đi Los v m chồng nhờ mua 1 lọ Đng Trng Hạ Thảo ... she uống vi bữa, tự du*ng ho^m kia thấy hơi thở m chồng kỳ kỳ, she nhn yếu hơn tuần truc ... lấy my đo, nhịp thở cn 30 m, sợ qu bắt m chồng đeo my oxy lại 2 bữa nay .. sa'ng nay đo lại, nhịp thở cở 70 m thi , too low ... ngui bnh thung nhịp thở cở 90+ , đo ba chồng 90+, đo my mom 90+, đo myself 99 hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]