Re: như chưa yu lần no


Posted by TLN ..172..22.221 on Jun 21, 2019 at 07:15:25:

In Reply to: như chưa yu lần no posted by htc on Jun 21, 2019 at 06:05:27:

Lu rồi mới được đọc thơ htc. Cuộc tnh ny c trắc trở m c gi vẫn cứ yu. Đng l power of love

Để TLN xin php tc giả rồi share với htc tranh v thơ của 1 huynh trưởng học cng trường với TLN nh. He ko học vẽ m vẽ tranh đẹp lắm, v sau khi hon thnh tranh mới theo cảm xc lc đ m hoạ thơ cho tranhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]