Re: nên hay không nên


Posted by Không nên ..174..13.151 on Nov 02, 2018 at 09:07:34:

In Reply to: nên hay không nên posted by DG on Nov 02, 2018 at 08:54:23:

Điều thứ 1 - suy nghĩ đó không đúng - chị chồng đó đang coi chăm sóc ba chồng của bả th́ bây giờ mở lời nói làm sao để stop ??? Đùng 1 cái, đâu dễ ǵ đi kiếm được người coi đàng hoàng . DG không thích người lạ vô nhà th́ người ta cũng có thể có same thinking . Vậy tại sao lại đặt người ta vô chỗ khó xử ???

Điều thứ 2 - chuyện nhà hắn để hắn giải quyết , để tự hắn nói . DG làm ǵ được th́ làm, trong khả năng ḿnh mà thôi . Không cần phải gồng ḿnh . Muốn ǵ nói với hắn rồi kêu hắn text ra

Đúng là cha chung không ai khóc, nhà có nhiều con chưa chắc đă sướngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]