Tiền l x v qu tết, qu sinh nhật


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 11, 2019 at 14:11:50:

C phải l mnh thin vị hay khng ? khi m ai đ mnh ưa th mnh mong nhận qu của người đ d chỉ l một xu hay một phong kẹo cũng thch lắm
Cn người mnh khng ưa th cho mnh triệu bạc cũng đem cho thin hạ chứ khng giữ cho ring mnh :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]