Re: như chưa yu lần no


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jun 21, 2019 at 08:28:33:

In Reply to: Re: như chưa yu lần no posted by htc on Jun 21, 2019 at 08:04:41:

Cn phải hi vi bng hoa Bồ Cng Anh (người yu trong vườn hoa tnh i của ti) Mấy hm trước mưa nhiều v cỏ đ cao, phải cắt cỏ trước chuyến vn du :)

htc ở chơi vui nha :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]