Re: nên hay không nên


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 02, 2018 at 09:39:12:

In Reply to: nên hay không nên posted by DG on Nov 02, 2018 at 08:54:23:


nghĩ thấy mà .... mai mốt ḿnh già ra sao đây???

ngày xưa 2 tay nuôi chục đứa con ... bây giờ 1 mẹ già chục đứa con có 20 cái tay mà

DG giup đuọc ǵ th́ giúp, c̣n để hén take care a',, let hén text message out ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]