Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 10:40:12:

In Reply to: Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm posted by My on Jan 10, 2019 at 10:38:48:

Hong cần ni tui cũng biết mờ :)) Ngon v rẽ nữa h My . Thật ra ở Little Saigon như anh TBM th kế như tắt bếp di hạnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]