Re: [tập thơ Für ákhanh ] ta, và tháng giêng. / Em


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 10:43:03:

In Reply to: [tập thơ Für ákhanh ] ta, và tháng giêng. / Em posted by Phạm Chung on Jan 10, 2019 at 04:09:50:

Mừng sinh nhật chị AK! Anh CP hay thiệt bao năm rồi sinh nhật chị là một bài thơ - post đúng ngày :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]