Re: Hột xon


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 10, 2019 at 10:45:16:

In Reply to: Re: Hột xon posted by KT on Jan 10, 2019 at 10:39:05:

DG cũng hay nghĩ "lm sao m ng` ta c thể để ci bụng bự như vậy đuọc, bộ khong thấy mệt sao hả" ... cho nn, DG lo cho ci tung của DG, tập thể dục, situp, lắc vng để phng than , sau 50t dễ ln cn lắmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]