Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 10:46:30:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by DG on Jan 10, 2019 at 10:42:26:

Th CH ni 'c ' l vậy - đnh tm l người bịnh g cũng thử . Chỉ thấy họ bn trăm đồng lọ thuốc m biết bỏ g ở trỏng rồi lm khổ con chu như DG ni .

May Ba M CH khng tin chuyện ny nn chưa phải nhức đầu chớ khng cũng rinh than v bn :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]