TGIF


Posted by Lz ..107..108.75 on Nov 02, 2018 at 09:49:39:

Hồi trước bc slh cn vo th thứ say hay c ci post ny

Cng nhận thứ su ci g cũng dễ chịu. Sắp tới weekend th r rồi, nhưng cn nhiều ci dễ chịu khc nữa. V dụ như chỗ ti th thứ su c free lunch. Nhiều chỗ họ cho work from home on Friday. C người họ work 4 days / week (10 hrs/day) th thứ su nghỉ. Cho nn đường s thứ su cũng vắng hơn nhiều, t kẹt xe, li sướng. M t kẹt xe th tm thế mọi người cũng dễ chịu, thoải mi hơn, khng c hở t l bấm ci, ginh giật nhau từng cht từng cht đường như ngy thường.

Anyway, TGIF, nhưng m lu rồi khng thấy bc slh. Hm trước bc CH c hỏi nhưng ti nghĩ lc đ chưa lu lắm nn chắc khng sao. Nhưng giờ đ mấy thứ su rồi nn ti cũng thấy hơi lạ.

Ở đy c ai c contact info (phone/address) của bc SLH khng nhỉ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]