Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 10:51:18:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by DG on Jan 10, 2019 at 10:42:26:

Ni n, vụ tay nhng nước DG mang găng tay đi rửa lu t khi no khng chắc th sau cng tho găng tay ra check lại vi ci .

Rửa đồ c lc phải rửa nước nng mới sạch mở m rửa tay khng th cn g tay đẹp .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]