Re: nên hay không nên


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 10:02:29:

In Reply to: Re: nên hay không nên posted by Lz on Nov 02, 2018 at 09:56:28:

làm ǵ mà tui chưa nói với hắn nhưng hắn khong chịu text ra hay la` mo*'i co' 2 nga`y, ne^n chu*a sao ne^n ha('n chu*a text ra … tho^i thi` tui cho*` the^m 1 tua^`n nu*~a xem sao

1 chị hắn th́ hay text tui hỏi t́nh h́nh má chị (2 bữa nay) rùi hỏi có cần chị ghé nhà em khong …. tui nói tối nay chị ghé đi …. and she will

chị kia th́ sleep over 2 nights rùi, fụ má chị

co`n 1 chi. im ru, na^'u dduo.c no^`i chao' , ke^u the`ng con mang sang cho ba` ngoa.i (thie^.t ti`nh) hihihi
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]