Re: Bạch nhật thanh thiên măn địa hồng


Posted by CP ..98..134.180 on Nov 29, 2019 at 05:57:01:

In Reply to: Bạch nhật thanh thiên măn địa hồng posted by Nhị Ca on Nov 28, 2019 at 21:43:04:

Trong tiếng Trung, quốc kỳ được gọi là Thanh Thiên, Bạch Nhật, Măn Địa Hồng (phồn thể: 青天, 白日, 滿地紅; giản thể: 青天, 白日, 满地红; bính âm: Qīng Tiān, Bái Ŕ, Mǎn D́ Hóng). Ba màu xanh, trắng và đỏ tượng trưng cho ba nguyên tắc của chủ nghĩa Tam Dân là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Đảng kỳ của Quốc Dân đảng được đặt ở góc phía trên bên trái của quốc kỳ. (từ WiKiPedia)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]