Re: những khoảng khắc loăn moạn trong chuyện đi VN


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 11, 2019 at 18:09:45:

In Reply to: Re: những khoảng khắc loăn moạn trong chuyện đi VN posted by Z on Mar 11, 2019 at 17:57:23:

hahaah ..đúng on đại ca, nhưng t́nh h́nh ở VN bây giờ nó khác như xưa, thiên hạ bồ bịch bỏ nhau hà rầm, riết chẳng biết t́nh cảm của họ thật sự ra sao ..

Ḿnh không có nói xấu cá nhân ai cả, đó là thật ở xa hội VN hiên nay cũng như sự thay đổi về mặt đạo đức, luận lư của giới trẻ nói riêng và con người VN nói chung . Nó rất là phức tạp, không c̣n giống như VN thời xưa mà ḿnh biết tới .

Có những bài hát con chim la đa, chồng gần không lấy mà lại lấy chồng xa ..etc..coi các show "bạn muốn hẹn ḥ, yêu là lấy ..etc", không ít cũng nhiều hiểU được cái t́nh cảm trai gái của xă hội phô trương hoac khoe khoang về mặt vật chất th́ mới cảm nhận cái t́nh cảm con người nó dễ biến đổi như thế nào, nhứt là trong lớp giÓi trẻ hiện đại của thời nay ...không biết nói ǵ hơn !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]