Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 11:03:42:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by DG on Jan 10, 2019 at 10:52:55:

Vậy th m chồng DG l người tin tưởng v thch uống thuốc . Nhiều người sợ th họ sẽ bớt được chừng no hay chừng nấy .

Giờ tụi mnh mạnh miệng ni chớ khng biết gi tuổi đ sẽ xử sao ? :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]