Re: Lại than


Posted by DG ..98..177.221 on Aug 12, 2019 at 21:35:00:

In Reply to: Re: Lại than posted by Q on Aug 12, 2019 at 21:27:16:

lm c cht power chả ham, work onsite more (khong gip anh trai trng mẹ nhiều th anh trai sẽ move mẹ v nursing home), fải đi họp, deal with politic, tụi n chn p, ni xấu mnh tm lum, cho nn my boss chn v too much politic, he đang chờ job offer l he đi . DG lm sao deal nổi với đn ng mỹ m lm boss

hắn 1 dạo lm ở ha~ng đ, ni the`ng Matt n l director coi 1 group kha'c, n ni xấu Engineers/QA and thng CEO nghe lời n . nn c nhiều politic lắm lm QA cu~ng fải deal with politic if you are manager nn DG khong muốn lm g hết, giao việc DG lm ri về, ai mu'n chm giết ai th che'm

ca'i ha~ng co' va`i Engineers ma` cu~ng na`y no., che'm gie^'t nhau ddo' Q , the`ng Matt no' ca` cho*'n la('m .. ha('n bo? ha~ng cu~ng vi` the`ng CEO nghe lo*i` the`ng Matt. ha('n lu'c ddo' la`m director of Engineers, cha'n ne^n ti`m job kha'c rui` nha?y
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]