Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 11, 2019 at 19:14:54:

In Reply to: Re: đồ ăn ở VN mắc qu, so với đồng lương posted by CTC on Mar 11, 2019 at 15:00:45:

Mnh khng biết ni sao v CTC chuyn vin ni cho vui trn internet mờ :)))
Chỉ nghĩ sẽ c một ngy CTC rơi xuống mặt phẳng của địa cầu nay h :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]