Re: Lượm lặt


Posted by Bắc kỳ ..98..9.61 on Jun 12, 2019 at 10:03:39:

In Reply to: Lượm lặt posted by Nhị Ca on Jun 12, 2019 at 08:59:50:

Người Bắc ni c ấy đau 1 t m mất rồi !

Người Nam thc mc ủa, c ấy bị mất 1 bn t m cũng cht

Thiệt tnh !!! :-)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]