Re: mướn người lo cho người gi


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 10:12:40:

In Reply to: Re: mướn người lo cho người gi posted by tbm on Nov 02, 2018 at 10:07:44:

mẹ em xin đuọc tiền IHSS nn cũng đở, anh trai quit job, lấy tiền đ trang trải, mua foods cho mom .

m anh coi vậy m khng dễ h mẹ em th hiền , tiền bạc b khong để ... m ngho nn chả c g cả, ăn tiền SSI han`g tha'ng

mai mốt tới fin em chắc cũng chả xin đuọc g từ chnh phủMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]