Re: thằng scam hôm nọ


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 24, 2018 at 10:47:06:

In Reply to: thằng scam hôm nọ posted by ch on Nov 24, 2018 at 10:13:27:

HA củng gọi CHASE dispute ṛi ... họ hỏi rỏ và hiẻu chuyẹn, họ sẻ gỏi letter tới HA và cái form
Và họ nói tới Dec 7 mà chưa nhận đuọc TV (gỏi qua mẹ P) th́ fill out cái form đó gởi lại cho CHASE
HA nói don't worry, if you don't receive the tv you will pay nothing
HA still locked the card. And wait 1 thoi gian ṛi sẻ bỏ card nàyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]