Ngho tiếp


Posted by KT ..107..97.45 on Mar 19, 2020 at 15:17:18:

Cũng hồi đ bn VN , Ba tui mua măng cụt về cho chị em ti, trong tri măng cụt c tri ci muối c hột to tổ chảng tui mấp mấp ci mi c hột rồi nuốt lun hột, v ngho t măng cụt để ăn nn tui nuốt lun hột :)))) c lần M tui ni, mầy nuốt hột vậy mai mốt cy sẽ mộc trong bụng mầy lm tui sợ qu trờiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]