Chuyện cuối tuần


Posted by CH ..104..192.111 on Mar 11, 2019 at 19:45:08:

Cuối tuần đi đám ma của một cụ ông trên 90 tuổi. Trước ở VN hai vợ chồng là giáo sư nên trong lễ học tṛ đến chia buồn rất đông. Một số học tṛ tóc bạc trên 80 (dù đă thành đạt là bác sỉ và vv) lên đọc cảm tưởng về Thầy ḿnh đầy t́nh cảm, kính trọng.

Một nhóm học sinh Gia Long bận áo dài tím đến phụ lo đồ ăn, nước bưng hoa quả trên bàn thờ . V́ đạo Phật khi đi ra nhà thiêu bưng tất cả phướng, hoa và vv ra lập bàn thờ ngoài chổ thiêu. Trời lạnh mà mấy cô cũng lớn tuổi 60+ không ai than rất vui vẽ .

Hai điều thấy rất ái mộ là sự kính trọng với Thầy Cô và truyền thống của học sinh Gia Long .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]