Re: Anh, Em thn mến


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 18:45:46:

In Reply to: Anh, Em thn mến posted by KT on Nov 29, 2019 at 18:35:53:

hắn hỏi DG muốn mua g ở Amazon khng ? dm tới dm lui, chả biết mua g v tự đi mua 1 purse and 1 wallet coach thấy KT ni tới tory burch, mới v their website dm, thấy purse kia cute, nho nhỏ, định mua đi đm cui nhưng n khong c mu đenMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]