Re: Bác Lz (cơm gạo lứt bưng lên đây)


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 12, 2019 at 10:35:21:

In Reply to: Re: Bác Lz (cơm gạo lứt bưng lên đây) posted by honhoang on Jun 12, 2019 at 10:34:00:

ḿnh cũng nghĩ như thế, nhưng dân chên mạng họ viết gạo Lứt đó King àMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]