Re: Nancy Pelosi


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 13:42:11:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by CH on Jan 10, 2019 at 12:36:21:

"cảm tính" ~= emotional, based on personal emotion rather than reasons and logics.

Nói thêm là hôm trước ḿnh đi coi solar eclipse chứ không phải supermoon. Hồi trước tới giờ chưa bao giờ đi đâu coi trăng - lunar eclipse cũng chưa :)

Cái vụ lottery th́ càng kéo nhiều người càng dễ nảy sinh vấn đề. Như b́nh thường TH không có trong này, nên không có trong list, vậy làm sao có thể nói họ chứng thực htc? (it'll feel terrible and weird too).

C̣n nói cho TH vào luôn th́ sẽ có người thắc mắc "vào bao nhiêu lần, cách nhau bao nhiêu lần" th́ OK?

Ideally th́ ḿnh nghĩ nên có 1 fixed list with at least email address, cứ theo đó mà làm thôi. Nhưng như vậy cũng vẫn sẽ có người thắc mắc "sao cái list không có tôi". Nhức đầu không đáng.

Chứ c̣n nếu giải quyết được cái vụ "who participates, who doesn't" th́ ḿnh nghĩ cũng OK, ủng hộ thôi. Mua lottery in a big group nó khác ở chỗ mua nhiều cái vé cho 1 người ở chỗ big group has different lucks :) Nên có người lucky th́ cả nhóm được hưởng lây, mặc dù ḿnh không biết người đó là aiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]