Re: 12 tuổi đ phải gnh vc 1 trọng trch qu lớn


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 13, 2019 at 09:14:58:

In Reply to: Re: 12 tuổi đ phải gnh vc 1 trọng trch qu lớn posted by Bnh Yn on Aug 13, 2019 at 09:04:52:

muốn gip b 12t ny nhưng khong biết gởi $$ đi đu m tới đuọc tay b . coi thấy tội lắm anh ấy . nhn con mnh đầy đủ mọi thứ m cn hay than vản ny nọ, hm wa mnh cho nhc xem this video nhưng nhc chả để , cn ngồi đ v tư than "mai con phải đi học lại" .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]