Re: Con trai tôi trong Marching Band


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 03, 2018 at 17:42:00:

In Reply to: Con trai tôi trong Marching Band posted by KT on Oct 03, 2018 at 14:39:55:


sau tn thấy giống h́nh thằng Mỹ đen nào dzị ??? :):)

đại học boy học nghành ǵ dzị KT, có theo âm nhạc luôn hong ????Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]