Thiên Nhân hỏi Phật


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 24, 2018 at 11:03:58:

Một thiên nhân đến với Phật trong hóa thân một người Bà la Môn,
với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết.
Vị thiên nhân hỏi những câu mà Đức Phật trả lời sau đây.

Thiên nhân hỏi:
- Thanh kiếm nào sắc bén nhất?
Chất độc nào tàn hại nhất?
Ngọn lửa nào dữ dội nhất?
Bóng đêm nào đen tối nhất?

- Đức Phật trả lời:
Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất,
dục vọng là chất độc tàn hại nhất,
đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất,
vô minh là bóng đêm đen tối nhất.

- Vị thiên nhân lại hỏi:
‘’Ai là người lợi lạc nhiều nhất?
Ai là người chịu thiệt tḥi nhất?
Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?
Vũ khí nào lợi hại nhất?’’

- Đức Phật trả lời:
- Người lợi lạc nhiều nhất là người đă cho đi nhiều, mà không thấy đă cho.
Kẻ chịu thiệt tḥi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam không chút biết ơn.
Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, và trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]