Re: tối qua


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 12:50:11:

In Reply to: Re: tối qua posted by CH on Nov 02, 2018 at 12:48:00:

ờ nhc cn lu lu rủ 3-4 đứa bạn ngui việt ri bố nhc chở đi ăn buffet b chủa tiệm Chinese food, hang` xo'm DG no'i rui`: con ma`y ddu? tuo^?i, ddem ra tao, tao train no' la`m vie^.c hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]