Re: Hôm qua, hôm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 30, 2019 at 12:55:56:

In Reply to: Re: Hôm qua, hôm nay posted by Q on Nov 30, 2019 at 12:13:20:

giờ này sao ngủ đuọc hả Q ??? DG mới clean up house cho mom, tắm cho mom, cho mom ăn lunch xong, dọn dẹp, giặt clothes cho mom … chuẩn bị login ḍm cái automation (ex-boss wrote) … chạy nhiều cái script bị fail ….

chắc kick qua cho new boss làm … ḿnh c̣n nhiều thứ manual phải làm …. and I told new boss severy times, need training about automation, she can setup a time with ex-boss (she has his phone and she knows him before I am) and she im ru, chả thấy she nói ǵ hết …. ḿnh th́ chỉ biết run his automation thôi, chứ đọc coding khong rànhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]