Re: Bc Lz (cơm gạo lứt bưng ln đy)


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 11:09:45:

In Reply to: Re: Bc Lz (cơm gạo lứt bưng ln đy) posted by Ph Vn on Jun 12, 2019 at 10:58:18:

Đng l ti chưa nghe cy ny bao giờ :)

M mnh trồng ln rồi th ăn ci g của n? L hay quả? Nhn cy giống như thn gỗ th phải? Cy thn gỗ th ti chỉ biết cy me l c l ăn được (nhưng chua qu nn chỉ để nấu canh chua) chứ khng biết cy no khc (v thn gỗ th thường l sẽ xơ & cứng, ko hợp để ăn như rau).Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]