2 bc LZ ..... lm sao để trồng rau ngt v diếp c


Posted by CP ..98..134.180 on Jun 12, 2019 at 11:15:41:

Chỉ c 1 giống rau ko bị su v mọc khỏe l diếp c & maybe mint. Rau ngt th trồng mi cứ chết dần ma` ko thấy ln, chắc do thủy thổ ko hợp.
[Lz]
bc Lz nhn hnh tui vừa chụp nhanh v post cho bc xem ak trồng th rau ngt mọc cao v diếp c lan khắp mặt đất
Bc nhn kỹ hnh #2 v sẽ nhận ra "hint" lm sao cho 2 loại rau ngt v diếp c mọc nhanh

hint : phải treo nhiều hoa Lan cho 2 loại rau kia "hưởng phước" [hay đuợc tưới nuớc v ak săn sc Lan ky~ la('m]

good luck bc Lz !!! kh h bc !! bc m trồng Lan th chắc bc phải la ln "bỏ đi tm" !!! ;-))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]