Re: Hỏi


Posted by KT ..107..97.96 on Nov 02, 2018 at 13:07:05:

In Reply to: Re: Hỏi posted by CH on Nov 02, 2018 at 13:02:59:

Đi thưa, yup, đi thưa cho to xử cng bằng
Cn nếu thấy lm vậy mch lng hng xm th ni với họ tao ước mầy ni với tao trước khi mầy đốn
Chớ giờ cy đốn rồi lm g đuọc nữaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]