Re: Bác Lz (cơm gạo lứt bưng lên đây)


Posted by Phù Vân ..107..216.153 on Jun 12, 2019 at 11:15:44:

In Reply to: Re: Bác Lz (cơm gạo lứt bưng lên đây) posted by Drama King on Jun 12, 2019 at 10:56:11:

Bác mau mau google phương pháp trường sinh Osawa đi nào,
rồi sống vui sống mạnh và dám ăn gạo lứt muối mè :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]