Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 12, 2019 at 10:18:10:

In Reply to: Re: khi 2 nnh b nắm tay nhau in public posted by mmnh on Mar 12, 2019 at 10:05:18:

hahaha ...he chỉ ni miệng thi ...he l fi u! Ti c đi với c bạn gi m he vẫn cn tn tỉnh ...thật sự he la bạn học năm xưa của c bạn gi của ti đ ... năm 2005 ti về VN, lần đầu gặp him chở c bạn gi ti đi xe my, ti c phần ghen, v he cao ro rất l đẹp trai (đẹp gi đng hơn v cặp mắt của him rất đẹp v ướt t)

nhưng sau ny biết he như thế no, ti lại khng ghen v thấy tội cho him ...bởi thế he hiểu nhầm chăng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]