Re: 2 DG


Posted by Hải u ..73..174.114 on Dec 01, 2019 at 17:57:33:

In Reply to: Re: 2 DG posted by DG on Dec 01, 2019 at 17:54:02:

Turkey ăn thy tanh hơn g thung
khg bit tại sao ?

---
btw HA bn ci nh HA đang ở c thể mua ci nh khc look ok ở Newport Beach nhưng khi no Microsoft dọn về đ th mi lm đuọc

hahahahMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]