Re: TLN nói này nghe nè


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 11, 2019 at 06:34:48:

In Reply to: Re: TLN nói này nghe nè posted by DG on Jan 10, 2019 at 20:08:41:

cám ơn G góp ý, mình cũng biết mấy vụ đó, chỉ hỏi ý riêng TLN có nhận xét hay kinh nghiệm gì riêng khg đó mà, hên thì được TLN cho xem hình và kể chuyện chuyến đi cho nghe ihihiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]