Re: Vẫn nóng .


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 18:38:19:

In Reply to: Re: Vẫn nóng . posted by ch on Jun 12, 2019 at 18:23:46:

"Có điều ḿnh là ông ngoại hot"

Vậy cũng đủ hot rồi bác. Chỗ tôi làm bao nhiêu người chứ c̣n bảo cởi áo ra so th́ hot như bác chưa chắc có lấy 1 người :) Toàn dân ngồi bàn giấy không :) Mặc dù nói về ăn uống th́ rất nhiều người ăn chay. Nhưng ăn chay mà ăn thực đơn của ấn th́ cũng nhiều fat & oil & fried food & calories lắm.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]