Re: tn: GL


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 13, 2018 at 16:13:31:

In Reply to: Re: tn: GL posted by honhoang on Sep 13, 2018 at 14:59:11:

ne^'u LT bỏ th giờ ra de^? hie^?u tha^.t r gi trị du'ng sai cu?a me^.nh de^` ke^'t ho*.p giu*~a ne^'u v th, cha*'c c lẽ LT se~ hiểu tốt cu?a tui! [hh]
----
Trong mệnh đề ở trn, c "nếu" m thiếu "th", lại thm "chắc" bổ xung với "c lẽ"
Chao i nhức đầu với cụm từ "double negatives" cho "rắc / phức" qu!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]