Re: Một ngày nữa ở tiệm


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 03, 2018 at 09:58:59:

In Reply to: Re: Một ngày nữa ở tiệm posted by KT on Nov 03, 2018 at 09:34:50:

Tới 11 mới đi ăn lunch vói đi cong chiẹn của tào lao của P
ṛi later P mua food ở China town về làm bánh hỏi thịt quay

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]