c chồng học chung nghề cũng tốt


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 19:05:55:

b việc ha~ng c ngui gip (chi?) mnh :)

hắn ni ri lc anh b, ai gip anh đy ? mnh khong giỏi = hắn nn ni: anh v ha~ng m hỏi mấy đứa lm chung :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]