mỗi khi


Posted by Q ..192..191.10 on Dec 02, 2019 at 11:51:48:

m nghỉ ở nh khng đi lm mnh hay ngĩ vẫn vơ v think negative v buồn, nhưng khi đi lm mnh hay happy d khg c l do g cả
kết luận
đi lm lm cho mnh happy chứ khng phải l happy for no reason đuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]