Re: bn v ty


Posted by Z ..98..8.104 on Nov 30, 2018 at 13:59:38:

In Reply to: Re: bn v ty posted by tinh on Nov 30, 2018 at 13:29:42:

Tim tui th young at heart, hay bị đập thnh thịch, thnh thịch. Mệt lắm!

Chả da.i . Th như ch old at heart cho khỏe!

Ah, lại thứ su rồi .... nice weekend cc bạn !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]