đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 09:31:16:

hắn mua cho chu hắn (nho'c ho.c lo*'p 6)) ddo^i giầy Nike tối về

m chu hắn (= chị hắn) phone hỏi: c phải con chị xin em mua giầy ?

DG trả lời: nhc khng c xin, tụi ny mua cho n

chị hắn: em đừng c cover cho n nếu n xin th em ni cho chị biết, để chị dạy n

DG trả lời: khong, n khong c xin (m sự tha^.t n khong c xin, tự nhin hắn hỏi n c thch khng, th n ni thch giầy đ nn hắn mua)

chị hắn: tại chị hỏi n, n ni l bạn n ni mang Nike nn n xin em v chị khng muốn n sạo với chị va` nghe lo*i` ba.n

DG nghĩ, chứ khng dm ni vo*'i chi. hihihi chi. kho' qua', c đi giầy m lm dữ, nn con chị lu'c na`o cu~ng ni dối khi dduo.c qua`

hm sau nghe hắn kể nhc đ kể l m n cất đi giầy chưa cho n mang

giời ơi chị hắn kh chịu qu cậu mua cho chứ c fải ai mua cho đu m lm kh dễ thằng nhc vi lần nhc đ ni với DG "I don't like my mom, she is so trict" , thng anh n th ni với my son: "I live under the rock"Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]