Re: gởi tinh, anh CH


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 30, 2018 at 14:04:55:

In Reply to: Re: gởi tinh, anh CH posted by MSP on Nov 30, 2018 at 13:57:43:

DG take care my mom 2 năm , ta('m ru*?a, gia(.t giu?, clean room cho mom , may ma` my mom tie^u ho'a co`n to^'t ne^n chu*a dde^'n no^?I fa?i lo . đy l m chồng m nh hắn đng ngui chứ c fải khong c ai anyway, than cht chứ lc cần gip th phải gip thi

nh hắn c tới 3 ng` fải lo m hắn, mai mốt tới fin ba hắn yếu fải lo xong ri cn chị bị bịnh tm thần 2 tuần nay she về la lối om sm , chu*?I om so`m hy vọng this weekend she is quietMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]