Re: DG


Posted by TLN ..172..19.110 on Dec 02, 2019 at 12:11:17:

In Reply to: Re: DG posted by DG on Dec 01, 2019 at 17:48:43:

Chắc dân dưới này chưng diện quá hơn dân Bắc CA hay sao đó hehehe

Hôm qua chị đi tiệc của Thomas Đào, big broker dưới này, tiệc hơn 40 bàn toàn là dân business ở Bolsa, hay nói chung là dân thượng lưu Bolsa, thấy người ta dress uo mà sợ luôn Ghét ơi. Có cô kia mặc gown trắng mà chị khẳng định là wedding gown, ko hiểu sao lại mặc vậy tới tiệc business hehehe

Chị th́ cũng đơn giản dù là formal dress. Ko dám làm con công xoè cánh như mấy nàng thượng lưu Bolsa heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]