Re: Nói cách nào ?


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Oct 10, 2018 at 09:30:46:

In Reply to: Nói cách nào ? posted by KT on Oct 10, 2018 at 08:56:56:

Chẳng nên nói ǵ cả KT ạ. Vô ích:):) Đâu có hại ǵ đâu nà ...
Cờ bạc, rượu chè th́ không nên. Khi không cần nữa th́ ít hay không mua thế thôi!!! Bây giờ về hưu ak ít mua ....Hôm nọ ak vất đi một bịch giầy mà ....anh Chung cứ đi qua rồi đi lại hỏi: cái bao này vất hả ak???? (nói thật) c̣n quần áo th́ anh cầm lên cười cười... hỏi: cái này đâu có rách và c̣n mới mà :):):) Cứ để tự nhiên ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]