Kim Dung Học


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 04, 2018 at 16:33:43:

ha ha ha ha

1 số học giả ở VN đề xướng chương trnh Kim Dung Học
cho cc sinh vin theo học mn Hn Học !

Nh gio, nh văn, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển l 1 trong những học giả ny !

Ối ối DCZ ơi l Ba Ru ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]