Re: Bữa trưa đơn giản


Posted by ch ..73..178.54 on Feb 13, 2020 at 12:20:13:

In Reply to: Re: Bữa trưa đơn giản posted by DG on Feb 13, 2020 at 12:14:58:

khng cần lm nước sauce cầu kỳ đu . Cứ dng miso dressing ( mua ở Costco ) v thm nước mắm chanh cho vừa ăn l được rồi .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]