Re: Tơi tả


Posted by TLN ..172..22.134 on Feb 13, 2020 at 12:54:05:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by PV on Feb 13, 2020 at 12:32:07:

Dạ ko có chi. Làm được nhớ send h́nh cho em coi nhé

Anh PV có muốn recipe làm mứt sen ko? TLN vô t́nh học được của cô người tàu và làm ra mứt sen mềm mại ngon chứ ko bị sượng. Mừng quá v́ bao nhiêu năm rồi TLN bỏ mứt sen ra khỏi nhân thập cẩm v́ mua th́ quá mắc mà làm th́ ko đuocMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]