beef steak


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 12, 2019 at 19:52:31:

Mới xơi xong cục thịt b beef steak chin tỏi . Ăn với gỏi bắp cải + đậu phọng rang .

Ngon ơi l ngon, rẻ ơi l rẻ . Mnh ăn king m vẫn c mn cho mnh thưởng thức như th ny đng l nhất .

Biết nấu nướng th lc no cũng được thưởng thức mn ngonMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]