[thơ] đoản khc Romance, (v) em


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Nov 23, 2017 at 19:58:32:


source : internet

đoản khc Romance. (v), em

em thướt tha o lụa
tc ủ ngang vai
ươm hương
thu mới về ngang ng

đ l ngy ma thu đầu tin
em m đn đến giữa đời
ngn tay em lướt trn phm đn
đoản khc Romance
tim ta theo tiếng đn qua khung cửa
(v), hương thu theo l bay bay

bao thu đến rồi đi
thời gian mn k ức
(hương vẫn ươm trn tc)
cm ơn em tặng ti
khc Romance bất diệt


Phạm Chung
(tập thơ K. khc)
Thansgiving 2017Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]