[tho+] .... đem thơ cũ ra phơi nắng


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Dec 09, 2017 at 10:55:49:

hong [kh] thơ

hong đm, trắng mắt lm thơ
sng ra, tỉnh giấc thấy tờ giấy cong
chữ rơi, rụng

buồn ?

ừ, buồn !

đọc thơ . chợt thấy mấy dng chữ tan !

Pham Chung

--------------------------------------------------------------

thin di


bầy chim thin di nơi đu?
bng in my trời bing biếc
my bay my bay biền biệt
bng chim ẩn đa my no

lng em thin di nơi đu? (*)
để cho tnh sầu v lượng
bng em như những ph vn
tan theo nắng chiều im ắng

cuộc đời thin di nơi đu?
trăm năm chỉ l chớp mắt
một mai trở về với đất
ho thn hạt bụi v thường

Phạm Chung
5/2011

(*) thơ raFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]