Nữa


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Dec 14, 2017 at 12:24:36:

Nữa, khuya bật trở mnh . Lăn
qua, đm lạnh ko gc mền đắp . Vai
khng, bn trao đỗi tuổi . Buồn
tnh, duyn phận cũng đ hoi trt . Yu

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]