Jonas đi qua đời em ...


Posted by ..99..216.129 on Jan 22, 2016 at 11:31:11:

Jonas, kẻ bạc tnh tri tim băng gi
Đi qua đời em mang cả sầu Đng
Em c đơn lạnh lẽo lắm phải khng ?
Thiếu vng tay anh sưởi nồng rt buốt

Ma Đng ny tuyết nhiều hơn năm trước
Một khung trời trắng buốt mu khăn tang
Em c khc hay m sầu mnh mang ?
C nhớ anh như l từng nhung nhớ ?

Người yu ơi, một cuộc tnh mun thuở
Anh nhớ hoi từng hơi thở xa xưa
Em vui buồn như chợt nắng, chợt mưa
Yu rồi giận, chưa từng l tri kỷ

Jonas đi qua đời em, giống như anh khng nhỉ ?
C nhẹ nhng, c thủ thỉ lời thương
Hay chỉ mang th hận v căm hờn
Trt vo em một nỗi buồn mun kiếp

Anh v em hai phương trời xa biệt
Cht ngậm ngi anh viết vội tnh ta
Giữa đm Đng tim thao thức xt xa
Gởi về em xin gọi l ... kỷ niệmFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]