Reincanation


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 09:35:40:

Xun đến l xanh
Thu rơi về cội
tim chưa ni,
tiếng đời đi vội vo mơ

Sau ny gi biệt thơ
con tim sẽ trở thnh rắn rỏi
người khoc ln một tm hồn cằn cỗi,
mặc Hồn thơ hấp hối dật dờ

Nhưng tim người đu thể khc xưa
như sng hm nao c điều mới lạ
Một tia nhn ni ln tất cả
Đ v tnh đốt chy tim anh

Mới hm no Xun xanh
nay nhn đời thay đổi
mai l kh tn a vội
ai c kịp về ấp ủ ước mơ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]