1 ngày nắng


Posted by Phù Vân ..24..240.206 on Dec 22, 2017 at 19:08:17:

Sáng hôm nay nắng vàng về mở hội
bóng cây cao râm mát cả đôi hàng
bao áo trắng bay lên hồn rất vội
Đời khác thường khi đă có em sang
-
lưu luyến măi đôi gót hài chậm răi
đợi nắng lên cho bước nhẹ đường vang
giấc giữa trưa mộng giữa đời c̣n lại
dáng đi / về quen thuộc phố thênh thang
-
nắng tươi măi cho quên ngày vội vă
vườn đơn sơ đua vơng mặc thời gian
ḷng khao khát ôm nửa ngày nhàn nhă
hồn bâng khuâng theo mây gió lên ngàn
-
chiều sắp đến bóng nàng nghiêng nghiêng đổ
bước xa dần nhưng hồn phách chưa xa
bao nhiêu việc hôm nay đành bỏ dở
nắng chưa tàn ai nỡ để ngày quaFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]