lạnh qu, cũng đem thơ cũ ra phơi nắng cho


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Dec 23, 2017 at 09:27:26:

đổi ma

cơn gi lạnh đầu ma
ập vo thnh phố
ma đng c về theo?

những ngy thu hiếm hoi
với nắng hanh vng
bỏ đi lc no anh khng nhớ !
như đn chim đen
thường đậu trn thảm cỏ sau vườn cũng đ bay xa.


ngy nối ngy
ma nối ma
những g đến rồi đi
tuổi thơ anh
ma xun anh
đ như nước của ging sng
biền biệt tri về biển rộng

duy c một điều
em đến với anh lần đầu
chưa một lần bỏ đi

Phạm ChungFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]