Re: Trầm tư


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 25, 2017 at 16:32:00:

In Reply to: Trầm tư posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 07:42:16:

Ta đ thấy
một ngy khng nh sng
một mnh ngồi bn ghềnh đ cheo leo
mặt biển chiều sng x nghe ma qui
vầng trăng đu ?
chưa mọc dưới chn đo

trời trở lạnh
biển thẫm đen m hoặc
sớm mai ny ta phải biết
"về m" ?
chung quanh ta đ chm trong giấc ngủ
trăng vừa ln
rờn rợn bng "mơ hồ"

một cuộc sống khi mặt trời vắng bng
biển v tnh
ảo ảnh thế gian kia
loi ma mị chập chng bao lớp sng
ta trầm mnh bơi lội giữa trăng khuya

No đu phải chỉ một vng Nhật Nguyệt
vắng thi dương,
c mắt cũng như m!
c ai muốn ma Xun
khng trở lại
ma Đng di
cho mi đến thin thu!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]