[Thơ con cc] ở bờ sng Seine Paris


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Dec 29, 2017 at 08:24:52:


------------------------------------------
ở bờ sng Seine Paris

một lần đi bn em
bn bờ sng Seine
nhn những kha tnh yu
treo bn hng dậu
ti cũng muốn được treo tri tim mnh
ở lại Paris cho Paris
nhưng khng nỡ

qua bao năm
ti v em vẫn cn tri tim
dnh cho nhau
🙂
Phạm Chung
12/29/2017
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]