Re: [Thơ con cc] ở bờ sng Seine Paris


Posted by Phạm Doanh ..99..81.254 on Jan 01, 2018 at 11:58:50:

In Reply to: [Thơ con cc] ở bờ sng Seine Paris posted by Phạm Chung on Dec 29, 2017 at 08:24:52:

Paris thnh phố tnh yu

Paris thnh phố tnh yu
Chiếc cầu Pont Neuf buổi chiều, trn sng
Giữa bao chiếc l theo dng
Một con thuyền giấy bềnh bồng nhẹ tri
Bao lần ước hẹn để rồi
Bn bờ cỏ dại mnh ti nhớ nng
Nh thờ Đức Mẹ ngn vang
Tiếng chung như tiễn mộng vng về đu
C người lặng lẽ ci đầu
Nhn cơn nước xuống nghe sầu dng cao.

Phạm DoanhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]