Giả bộ!


Posted by PhuVan ..172..43.156 on Feb 02, 2018 at 21:50:05:


Ti chắc hẳn by giờ người yn tr,
chẳng cn buồn mai mốt cch xa ti
mười năm qua:
di nữa cũng thế thi!
những kỷ niệm xếp vo rương kha lại!

người c thể xem ti như ha dại
cht ngng cuồng qua nt bt ngu ngơ
v như thế:
đm về thoảng trong mơ
hy xa hết cht tnh cn lắng đọng

khi c thể:
ti ngu ngơ dấy động,
đi lạc vo trong nỗi nhớ khng tn
ru tc bạc cn ai nhớ m qun,
nếu c khc,
th coi l giả bộ!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]