Tản mạn về chữ Tnh


Posted by Nhị Ca ..76..82.34 on Jan 27, 2016 at 13:18:11:

- Tnh em theo đm my đen v mnh em theo đm Ty đen.
- Tnh chan chứa l tnh chưa chn.
- Người đầy bạo tnh thch người tnh bạo đấy.
- Lời tạ từ của lnh trong lời tự tnh của l
- D chết khng tấm hnh nhưng tnh khng chấm hết
- Tnh thơ như mật khi tnh thật như mơ.
- Mang mối tnh cm đi tầm kinh.
- Giảm n tử hnh để hm n giữ tnh .
- Ngoại tnh trong tư tưởng cũng giống khi ngoại tưởng trong tư tnh .
- Đn b đa tiền mn kinh th đa tnh miễn can.Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]