ạch bước


Posted by Ra m ..24..240.206 on Jul 24, 2018 at 10:28:38:

Ta bỏ hết những g trong qu khứ
kỷ niệm no lưu lại vết chn qua
giọt nắng hạt mưa ma cũ đ xa
tnh no c ẩn mnh trong dĩ vng!?

tnh nhn thế như một ngy lại sng
những mầm non rồi mọc rễ đm chồi
thn cổ thụ đang mục nt r rời,
cn bm vu lm g thm tội nghiệp!?

hy để mặc nhin những g xinh đẹp
bật xanh mầm cho lịch sử sang trang
nhắc lm g trang sử chẳng vẻ vang
con ra m ạch bước chn hoangFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]