[thơ] sinh nhật tháng hai


Posted by Pham Chung ..98..89.55 on Feb 21, 2016 at 19:58:48:

sinh nhật tháng hai

ta ngồi thắp ngọn nến đời
tháng hai

an nhiên bơi giữa ḍng
nước dù mặn / ngọt đục / trong

tâm tĩnh / lặng
trôi
trong ṿng tử sinh

Phạm Chung
02/21/2016Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]